ಬ್ರೈವರಸಿಟಮ್: ಪೋಷಕರ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ

ಪೋಷಕರ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿ
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರು
ಮಾತ್ರೆ: ಬ್ರಿವಿಯಾಕ್ಟ್

ಬ್ರೈವರಸಿಟಮ್ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಸ್ಮಾರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ (ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ) ಅಥವಾ ಟಾನಿಕ್-ಕ್ಲಾನಿಕ್ ಅಪಸ್ಮಾರದ ( ಈ ಬಗೆಯ ಅಪಸ್ಮಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ) ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ( ಆದರೆ, ವಿರಳವಾಗಿ ) ಬಳಸುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮದ್ದು.

ಬ್ರೈವರಸಿಟಮ್ ಔಷಧವು ಲಿವಿಟಿರಾಸಿಟಮ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಔಷಧವಾಗಿದ್ದು, ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬ್ರೈವರಸಿಟಮ್ (ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಔಷಧ) ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ.

ನನ್ನ ಮಗು ಈ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರೈವರಸಿಟಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.

ಬ್ರಿವರಸೆಟಮ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ದಿಢೀರನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಟ್ಸ್‌ಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು.

ಬ್ರಿವರಸೆಟಮ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ?

ಮಾತ್ರೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ .

ಬ್ರಿವರಸೆಟಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೀಡಬೇಕು?

ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಂತೆ, 10-12 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈದ್ಯರು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೀಡಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಅದು ದಿನನಿತ್ಯದ ರೂಢಿಯಾಗಿ, ಮರೆತು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮರೆತರೆ?

ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೆನಪಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ತಪ್ಪಿಹೋದ ಡೋಸ್ ನೀಡಬಹುದು. ೬ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ನೆನಪಾದರೆ ತಪ್ಪಿಹೋದ ಡೋಸ್ ನೀಡಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ಡೋಸ್ ನೀಡುವ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎರಡು ಡೋಸ್ (ಪ್ರಮಾಣ) ಬ್ರೈವರಸಿಟಮ್ ಔಷಧಿ ನೀಡಬೇಡಿ.

ಮಗುವು ಔಷಧಿ ನುಂಗಿದ 30 ನಿಮಿಷಗೊಳಗಾಗಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಔಷಧಿ ನೀಡಿ; ಆದರೆ, ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀಡಬೇಡಿ.

ನೀಡುವ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡೋಸೇಜ್ ಎಷ್ಟೆಂಬುದನ್ನುವೈದ್ಯರೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಔಷಧಿ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಬ್ರಿವರಸೆಟಮ್ ನೀಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಥವಾ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಡೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನುನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರೇ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎಷ್ಟು ಔಷಧಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೋ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡೋಸೇಜ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕು?

ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ

ಮಾತ್ರೆಗಳು: ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು, ರಸ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ನುಂಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಪುಡಿಮಾಡಿ ನೀರು ಅಥವಾ ರಸ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೊಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯಬಹುದು.

ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆಯೇ?

ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅವು ನಮಗೆ ಬೇಡದ ಅಂದರೆ, ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುವ ಮಾಡುವ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು:

ಬ್ರೈವರಸಿಟಮ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಖಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮೇಲಿನ ತೊಂದರೆ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ.

  • ಭ್ರಮೆಗಳು (ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಳುವುದು)
  • ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯ ಇದ್ದರೆ; ದಯವಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮರು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು:

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಅಸಹಜ ಎನಿಸುವಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ( ವಾಕರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ). ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ದಿನ ಅಥವಾ ವಾರಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಔಷಧಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮೊದಲು ಬ್ರೈವರಸಿಟಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಬ್ರೈವರಸಿಟಮ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾದರೆ, ಔಷಧಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಈ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ,/ ಹೆದರಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಬ್ರೈವರಸಿಟಮನ್ನು ನೀಡುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ?

  • ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯದೆ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಐಬುಪ್ರೊಫೇನ್, ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಬೇರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಡಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಪೂರಕ ಮದ್ದುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅಪಸ್ಮಾರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸುವ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಬ್ರೈವರಸಿಟಮ್ ನಂತಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕು?

  • ಔಷಧಿಯನ್ನು ಶಾಖ ಮತ್ತು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈಗೆಟುಕದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.
  • ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ತಂದ ಕಂಟೈನರ್‌ನಲ್ಲೇ ಇಡಿ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.